Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

 Wass Albert
 


Elhunyt Gyömörey Károly, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Bobai Szervezetének elnöke

Bana Tibor országgyűlési képviselő: "Gyömörey Karcsi harcostárs volt a szó legnemesebb értelmében"

 


Gyömörey Károly (Fotó: Archív) A Vas megyei Boba Község temetőjében december 12-én a faluban eddig nem látott nagy számú gyászoló közönség részvételével helyezték örök nyugalomra Gyömörey Károlyt, a Bobai Jobbik Szervezet alapító elnökét. A végtisztességen mások mellett jelen voltak Bana Tibor és Ferenczi Gábor, a Jobbik Magyarországért Párt országgyűlési képviselői. Búcsúztató beszédében Bana Tibor azt mondta, hogy a világ szegényebb lesz Gyömörey Károly nélkül.
Gyömörey Károlynak, a Bobai Jobbik Szervezet alapító elnökének temetése 2011. december 12-én volt a Vas megyei Boba községben. A 860 fős Marcal-parti faluban már a temetés előtti napokon is zúgtak a település jelképének számító harangtorony és az evangélikus templom harangjai, fekete zászlót lengetett az Alpok felől fújdogáló decemberi szél az elhunyt munkahelyén, a helyi vasútállomás épületén, az evangélikus templom előtti világháborús hősi emlékmű mellett és a Bobai Polgármesteri Hivatal előtt. A faluban mindenütt, mindenki a fiatalon, 51 éves korában örökre eltávozott, közszeretetnek örvendő emberről beszélt.

A vasúton is gyászolták (Fotók: Hering J.)
Szokás mondani, hogy a jó embereket siratják az angyalok, ha temetésük idején esik az eső. Gyömörey Károly igazán jó ember volt, s az angyalok ezúttal mégsem ontották könnyeiket, hanem a napok óta borongós, sötét idő a hétfői temetésre derűssé, simogatóvá, napfényessé vált. Frissen megásott sírja mellől, a bobai temető nyugati végében rá lehet látni a Ság hegyre, s annak csúcsán álló Trianon-emlékkeresztre, amelynek tövében oly sokszor koszorúzott, emlékezett az elszakított magyar területekre, a jelenlegi határainkon kívül rekesztett nemzettestvéreinkre.

Az evangélikus templom előtti tér
Boba főutcáján, a Rákóczi utcában eddig sosem láttak elhaladni rövid időn belül ilyen sok, egy irányba, a Nemeskocs és Boba határán levő temető felé igyekvő személygépkocsit, mint amennyit a Gyömörey Károly temetését megelőző percekben. Megindult a falu apraja-nagyja a Bucsfának nevezett dűlőben levő sírkert felé, amelynek bejárati kapuján olvasható fölirat is hirdeti, hogy miért jöttek el ilyen sokan erre a temetésre: Gyömörey Károly bobai falutársunk, barátunk és politikai harcostársunk valóban úgy élt, hogy sokak ajkáról áldás hinti majd porát. Rostáné Piri Magdolna evangélikus esperes búcsúztatója idején a temetőhöz közeli vasúti pályán fölharsant egy elhaladó mozdony kürtje, a masiniszta hosszan kitartott jelzéssel tisztelgett az elhunyt kolléga emléke előtt.

A bobai temető kapufölirata
A ravatalozóban, az előtte levő térségen, a temető főútja mentén és a sírok között szorongó, mintegy 500-600 gyászoló a helybelieken kívül a környező településekről, valamint Vas- és Veszprém megye távolabbi pontjairól érkezett Gyömörey Károly temetésére. Ott láttuk többek között Bana Tibort, a Jobbik Magyarországért Párt országgyűlési képviselőjét, a Vas Megyei Jobbik elnökét és Ferenczi Gábort, a Jobbik országgyűlési képviselőjét, a párt Veszprém megyei elnökét. Lerótta kegyeletét Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság alapító elnöke, Fehér László celldömölki polgármester, Szabó Ferenc bobai polgármester, Döme László, az Alsósági Életfa Egyesület elnöke, a Bobai Jobbik Szervezet, illetve a helybeli polgárőrség tagjai és sok vasutas.

A gyászolók egy része
Rostáné Piri Magdolna, bobai evangélikus esperes végezte a temetési szertartást. Gyömörey Károly rövid, ám jó cselekedetekben gazdag életútját, sokrétű munkásságát és emberi kiválóságát a lelkész a bibliai 130. Zsoltár híres bevezető verseivel és az evangélikus liturgia szavaival indított, irodalmi veretű búcsúztatója részleteinek fölidézésével lehet a leginkább összegezni:

Ferenczi Gábor (Jobbról az első)
„A mélységből kiáltok föl hozzád, Uram! Uram, halld meg hangomat! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram ki állhat meg előtted? De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen!”
„A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg hangomat!” Keresztyén Gyülekezet, Gyászoló Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Isten, a mi mennyei Atyánk, élet és halál ura megszomorít, de meg is vigasztal, megaláz, de fel is emel, sírba visz, de meg is elevenít. Mulandóvá tette életünket bűneink miatt, de egyszülött Fiát is adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért, amikor most megállunk Gyömörey Károly testvérünk koporsója mellett, Istenhez fordulunk kegyelemért, nála keresünk vigasztalást, útmutatást és reménységet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen!
Hallgassuk meg Isten örök igéjét, megírva találjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 16. versben és János evangéliumának 5. fejezetében, a 24. versben a következőképpen: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Ez a Máté írása szerinti evangélium volt, és a másik: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” Ámen!
Keresztyén Gyülekezet, Gyászoló Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, drága Berni, Adri és Enikő! Emberi mértékkel mérve is nagyon hamar, gyors egymásutániságban állunk meg koporsók mellett ezzel a családdal. Amikor szombaton este végiggondoltuk, hogy mi is legyen az igehirdetés alapigéje, szinte már magától adódott, az elmúlt halálesetek kapcsán értettük meg az elhunyt konfirmációi igéjét. Megrendültünk. Valóban, Enikő az igazságot mondta ki akkor, amikor megjegyezte, hogy utólag sem lehetett volna Gyömörey Károlynak ráillőbb, életet formálóbb igét választani, mit ez, amely akkor, tizenkét éves korában a lelkész áldó keze alatt elhangzott: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
Fáradhatatlan volt Karcsi a jó cselekedésében, az emberekért való szolgálatban. Időt, erőt, fáradságot, anyagiakat nem sajnált. Nem hiszem, hogy kérhetett volna tőle bárki olyant, amin legalább a fejét ne törte volna, miképpen oldhatná meg. Szolgálatkész, segítő, szeretni tudó ember volt, akire mindig lehetett számítani. Abban is biztos vagyok, visszatekintve erre az igére, hogy ez a tulajdonsága belülről, isteni adottságként jött és nem magamutogatás volt. Aki tudta róla azt is, hogy egyházához is hűséges, istenfélő ember, az számtalanszor meggyőződhetett, ki is az ő mennyei Atyja, aki munkálja benne ezt a jó akaratot, mert jó cselekedeteink csak abban az esetben érnek valamit, ha azokat nem saját magunk felmagasztalására, hanem Isten dicsőségére tesszük. Így tette ezt Gyömörey Károly is.
Szinte megszámlálhatatlanok azok a szervezetek, közösségek, ahol valamilyen feladatot vállalt. Belülről jövő kényszer volt ez. Egy ilyen állandó tenni akarásban élő ember mellett nem volt egyszerű a családnak sem. De hála Istennek azért, hogy a szeretet, amit adunk, nem fogy el, hanem megsokszorozódik. Ezért az ő szeretetéből jutott bőven az övéinek is.
Nehéz és keserves út vezetett idáig, hosszú évek óta tartó súlyos betegség, és most ősszel a rohamos romlás. Tudtuk, hogy visszafordíthatatlan, most mégis mindannyiunknak nehéz elhordozni, hogy már ezen a földön nem találkozunk többé. Ebbe a már-már elviselhetetlen érzésbe világít bele, és nyújt vigasztalást a másik ige, amit kisebbik leánya választott: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.”
Igen, Kedveseim, Berni, Adri, Enikő, így vigasztal minket a mi megváltó Urunk. „Aki hallja igémet, és hisz abban, aki elküldött.”, ennyi az, amit elvár tőlünk Urunk: hallani igéjét és hinni benne. Milyen kevésnek tűnik és ugyanakkor milyen sok mégis. Sokan elbuknak ezen a két szón: hallani és hinni. Pedig csak ennyi kell, a mi Urunk ilyen kevéssel is beéri. Nem vár tőlünk nagy dolgokat, a földet sarkából kifordító cselekedeteket, csak ennyit: hallani és hinni. Ennek a családnak apraja-nagyja, felmenők és leszármazottak kicsi gyermekkoruktól fogva hallják az Isten igéjét, és biztosan tudom, hiszik is azt. Fontos számukra, hogy Isten mit vár el tőlünk. Innen, a hallásból és a belőle származó hitből merített erőt Gyömörey Károly testvérünk is, hogy olyan sok helyen helyt álljon jó szívvel, lelkesen, szeretettel. Ez az erő legyen erővé a ti számotokra is Berni, Adri, Enikő, amikor négy hónapon belül harmadik, nagyon közeli szerettetek koporsója mellett álltok. Ha halljátok Isten igéjét, és hisztek őbenne, akkor biztosak lehettek, hogy mindazok, akiknek a kezét a közelmúltban és most el kell engednetek, átmentek a halálból az életbe, és ott lesz találkozás nekik egymással, nektek és mindannyiunknak pedig velük. Hisszük ezt. Ámen!
Gyömörey Károly testvérünk 1960. május 25-én kapta életét teremtőjétől Celldömölkön Gyömörey Károly és Szabó Edit gyermekeként. A keresztség szentségében Bobán, 1960. június 19-én részesült. Életét Paluska Bernadettel 1987. december 12-én, éppen ma huszonnégy esztendeje kötötte össze. Házasságukat Isten két leánygyermekkel áldotta meg. Testvérünk életét, súlyos betegség után 2011. december 7-én vette vissza az élet és halál ura. Ötvenegy esztendős volt. (...)
Búcsúznak tőle felesége, leányai, Adri és Enikő, Adrienn barátja és családja, keresztgyermekei és családjaik, nagynénjei és családjaik, unokatestvérei és családjaik, sógora, sógornői és családjaik, apósa és családja, felesége rokonsága, leányai iskolatársai, barátaik és tanáraik, ismerősei, szomszédai, barátai, munkatársai, Boba Község Önkormányzata, a Kemenesaljai Trianon Társaság, a Polgárőrség, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Celldömölki Csoportja, a MÁV Zrt. Celldömölki Állomás Forgalmi Csomópont Munkavédelmi Bizottsága és a Bobai Daloskör.
A feltámadás reménységében búcsúzik testvérünktől a Bobai Evangélikus Egyházközség anyagyülekezete, filiái és az egyházközség presbitériuma. Az elköltözött emléke legyen áldott közöttetek. Legyen vele Isten békessége mindaddig, míg nem hallja ő is Krisztus Urunk feltámadásra hívó szavát. Dicsőség Krisztusnak, a halál legyőzőjének!
Szabó Ferenc, Boba Község polgármestere rövid búcsúztatójában először azt mondta: „Nem csak búcsúzni jöttünk, hanem számot adni is arról a megbízásról, amely most véget ér. Életünk napjainak órái rövidek, számtalan teendő vár ránk minden pillanatban: munkánk, a család és más, az élethez tartozó elfoglaltság. Szolgálat volt Gyömörey Károly megbízása, amelyet a most eltávozott be tudta illeszteni életébe, s amelyet kellő méltósággal és alázattal viselt.”

Rostáné Piri Magdolna esperes
„Nem mindegy, hogy az elmúlás napjáig rendelkezésünkre álló időt hogyan töltjük ki”, figyelmeztetett a település vezetője, majd kiemelte: „Az ember akkor válik igazán szabaddá, ha értelme van az életének. Felszabadító értéke nem csak a hősies, bravúros tetteknek lehet, hanem a legegyszerűbb hétköznapi munkánknak is. Még az egyszerű, juhait a csillagok alatt őrző pásztor is, ha tudatára ébred szerepének, rájöhet arra, hogy több egy pásztornál, őrszem, s az őrszem az egész birodalomért felelős. A pásztor, aki ráébredt, hogy őrszem, már naggyá lett”, mondta a polgármester.

A Bobai Jobbik megalakítása Gyömörey udvarán
„Mindaz, ami munkásságod idején megvalósultan megjelent, az mind-mind legyen emlék és emlékeztető arra, hogy a közösségért tett munkád eredményes, látványos és jó irányú volt. A több irányú elfoglaltságod mellett a hívó szóra mindig készséggel megjelentél. Sokunknak példaképe lehet akaraterőd és erőfeszítésed. Elengedünk, búcsúzom, nyugodj békében”, mondta végül Gyömörey Károly koporsója mellett Szabó Ferenc bobai polgármester.

A Ság hegyi Trianon-emlékműnél
Bana Tibor, a Jobbik Magyarországért Párt országgyűlési képviselője, a Vas Megyei Jobbik elnöke közvetlen hangú búcsúztatót mondott. A politikus az előtte megszólalóhoz hasonlóan elöljáróban köszöntötte az elhunyt családtagjait és az egész gyászoló közönséget, majd szavait így folytatta:
„Gyömörey Karcsi igazi harcostárs volt a szó legnemesebb értelmében. Korábban ő volt a Bobai MIÉP, majd később a Bobai Jobbik szíve, motorja, ő fogta össze ezeket a politikai közösségeket. Olyan ember volt, akire mindig lehetett számítani. Barát, akinek mindig volt egy jó szava, szép emberi gesztusa. Eszembe jutnak azok, még a Jobbik megalakulása előtti órák, majd azt követően is, amelyeket Karcsiék bobai családi házában tölthettem, s amelyek örökké szép emlékek maradnak számomra.

Szabó Ferenc, Boba polgármestere
Nehéz szavakba önteni azt a szeretetet és barátságot, amellyel mások mellett engem is fogadott Bobán. A világ szegényebb lesz Karcsi barátunk nélkül, mert ő olyan ember volt, akitől mindnyájan nagyon sokat tanulhattunk és tanulhatunk emberségből, gerincességből és egyenességből. Tovább kell vinnünk Gyömörey Károly szellemiségét.

Bana Tibor
Gyömörey Károlyt gyászolja a Vas Megyei Jobbik egész közössége. Ismét csak azt tudom mondani: próbáljuk meg hordozni és továbbvinni azt a szellemiséget, ahogyan ő keresztény magyar emberként kiállt a közösségekért, amiként ő tette oda magát szívvel-lélekkel egész élete során. Karcsi, nyugodj békében! Isten veled!”, búcsúzott az elhunyttól Bana Tibor országgyűlési képviselő.

Enikő, Bernadett, Adrienn és az após a sírnál
Gyömörey Károly frissen hantolt sírját és annak környékét Boba Község temetőjében teljesen elborították a szeretet, az emlékezés koszorúi, virágcsokrai és szálai.
Hering József – Kuruc.info


További részletek: http://kuruc.info/r/2/89470/#ixzz1gyYkxZ3j
 
 

           

 

 

 

 

 

 


 

 

Kép

 

 

Ajánlom figyelmetekbe: 

 

http://twitter.com/jobbikvas

  

 

 

 

tbody http://twitter.com/jobbikvas